TARİHÇEMİZSIA NE DEMEK? HİZMET ANLAYIŞIMIZNEDEN SİA ?SİA AİLESİKÜLTÜRÜMÜZÖDÜLLERİMİZREKLAMLARIMIZVİDEOLARSOSYAL SORUMLULUKÜYELİKLERİMİZKALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞIMIZGİZLİLİK POLİTİKAMIZ
GİZLİLİK POLİTİKAMIZ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YAKLAŞIMIMIZ
 
Sia Araştırma Danışmanlık ve Eğitim şirketi (“Sia”) olarak araştırma çalışmalarımız sırasında temas ettiğimiz ya da web sitemizi ziyaret eden veya bizimle elektronik olarak iletişim kuran herkesin kişisel verilerine saygı gösteriyoruz. Şirketimiz burada paylaştığı Gizlilik Politikası hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği ile ilgili bütün sorumluluğu üstlendiğini kabul etmektedir.
Kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması ya da diğer biçimlerde işlenmesi bakımından aşağıda yer alan ilkelere Sia olarak uygun davranacağımızı taahhüt ederiz:
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde;
 
Gizlilik Politikasının Kapsamı
Bu Gizlilik Politikası Sia’ya araştırma verenler tarafından sağlanan verileri, Sia’nın gerçekleştirdiği araştırmalar sırasında elde ettiği verileri, web sitesi ziyareti sırasında ve elektronik iletişim ile elde edilebilecek verileri ya da diğer kaynaklardan sağlanan verileri kapsamaktadır.
 
Kişisel Veriler
Sia Gizlilik Politikası'nda “kişisel veri” kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi veya bilgi parçalarını ifade eder. Bunlar adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, T.C. Kimlik numaranızı vb. bilgileri içerir. Bunun yanı sıra, araç ve plaka ya da şasi bilgileri, banka bilgileri, aile durum bilgileri, yaşam tarzına dair tercihler, alışveriş alışkanlıkları, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi de ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilmesi
 
Araştırma Veren Tarafından Paylaşılan Veriler
Yaptığımız işin gereği olarak, Sia’nın müşterileri rızasını aldığı müşterilerin ya da tüketicilerinin kişisel verilerini bizimle paylaşabilmektedir ve bu veriler tarafımızca amacına uygun olarak işlenmektedir.
 
Sizin Tarafınızdan Paylaşılan Veriler
Araştırmalarımız sırasında sizin tarafınızdan paylaşılan kişisel veriler de ayrıca işlenmektedir. Bu veriler, sağlama amacınız doğrultusunda ve bu amaçla sınırlı kalmak kaydıyla kullanılmaktadır.
 
Diğer Kaynaklardan Elde Edilen Veriler
Eğer paylaşılmasına izin verdiyseniz, diğer kaynaklardan kişisel verilerinizi elde edebiliriz. Buna, kamuya ait veritabanları ve veri toplayıcıları gibi ticari olarak mevcut kaynaklar ve üçüncü kişilerden gelen bilgiler dahil olabilir.
 
Otomatik Araçlar Tarafından Toplanan Veriler
Web sitemizi geliştirmek, sitemizi kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çeşitli teknolojiler kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler web sitemizi ziyaret ettiğinizde veya web sitemizle etkileşim kurduğunuzda otomatik veya pasif olarak veri elde etme araçlarıdır.  Bu teknolojiye örnek olarak çerezler veya web analizleri gösterilebilir.
 
Kişisel Verilerin Başkalarına İletilmesi
Kişisel verileriniz rızanız olmaksızın veya mevzuatta öngörülmesi hali dışında üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
Bu uygulamanın tek istisnası bilgi toplama çalışmalarının gerçekleştirilmesi için tedarikçilerimiz ile bazı kişisel verilerin paylaşılması zorunluluğudur. Kişisel verilerin paylaşıldığı tüm tedarikçiler ile Gizlilik Sözleşmesi mevcuttur ve çalışmaların sona ermesinden sonra tedarikçilerden kişisel verilerinizin imha edildiğine ve amacı dışında kullanılmayacağına dair onay alınmaktadır.

Verilerin Saklanma Süresi
Sia, kişisel verilerinizi, söz konusu verilerin elde edilme amaçlarına uygun olan sürece ve/veya ilgili mevzuatta öngörülen belirli bir süre dahilinde güvenli ve korunmuş bir ortamda saklayacaktır.
Şirketimizde izlediğimiz kalite politikası gereği kişisel verilerin saklanma süresi maksimum 6 aydır.
Kişisel verileriniz anonimleştirilerek sınırsız bir süre için saklanabilir.
 
Kişisel Verilerin Güvenliği
Sia kişisel verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için gerekli ve makul korumaları sağlamakta, söz konusu verilerin herhangi bir kayba, suiistimale ya da değişikliğe karşı korunması için çok çalışmakta ve gerekli tüm önlemleri almaktadır.
Kişisel verileriniz genel olarak Sia veritabanlarında ya da hizmet sağlayıcılarımız tarafından sağlanan veritabanlarında saklamaktayız.
Bu veritabanları Türkiye’deki sunucularda saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin ülke dışına aktarılacak olması halinde sizlere bu doğrultuda bildirimde bulunulacaktır.
 
Bilgi talep etme hakkı
Hakkınızda saklanmış olan kişisel veriler, ilgili verinin çıkış noktası veya ilgili verinin alıcılarına ilişkin olarak dilediğiniz zaman bilgilendirilme hakkına sahipsiniz.
 
Düzeltme talep etme hakkı
Hakkınızda saklanan kişisel verileri doğrulama, ilgili verilere ek yapma, ilgili verileri silme veya engelleme hakkına sahipsiniz.
Talebinizin tarafımıza ulaşmasından itibaren iki hafta içerisinde talebinizin ne ölçüde karışılacağına veya karşılanıp karşılanamayacağına ilişkin olarak bilgilendirileceksiniz. Herhangi bir sebeple talebinizi karşılayamadığımız durumlarda size bu durum sebepleri ile açıklanacaktır.
 
Kişisel Verilere Erişim
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya kısmen feragat etme hakkınız bulunmaktadır.
Ayrıca,
 
hakkınızdır.
 
İrtibat Bilgileri
 
Bu Gizlilik Politikası kapsamında yer alan hususlarla ilgili ya da kişisel verilerinizin Sia tarafından nasıl işlendiğiyle ilgili sorularınız veya taleplerinizi bize yazılı olarak iletebilir veya telefonundan bilgi alabilirsiniz.
İletişim bilgilerimiz;
 
Sia Araştırma Danışmanlık ve Eğitim Ltd.
Adres: Mahir İz Caddesi No: 26 Kat: 1 Altunizade 34662 Üsküdar – İstanbul
e-mail: info@sia-insight.com
Telefon: 0216 325 97 95

 
Sia Insight bugün 221 müşteri ve 267 markaya hizmet veriyor.
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır. Sia Insight