TARİHÇEMİZSIA NE DEMEK? HİZMET ANLAYIŞIMIZNEDEN SİA ?SİA AİLESİKÜLTÜRÜMÜZÖDÜLLERİMİZREKLAMLARIMIZVİDEOLARSOSYAL SORUMLULUKÜYELİKLERİMİZKALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞIMIZGİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Hizmet Anlayışımız
 
Bize göre araştırma, sadece bir veri toplama, bunları bilgi düzeyine getirme ve “knowledge”a dönüştürme işi değildir. Araştırma, bunun bir adım ötesinde yer alması gereken, bilginin yalınlaştırılarak gerçek hayatta karşılığı olan, uygulanabilir ve net pazarlama stratejisine dönüştürülmesi sürecidir.

Bizim için önemli olan müşterimizin pazarlama sorununu ve/veya ihtiyacını doğru anlamak ve doğru çözümü geliştirmektir. Bu sorunun giderilmesinde ya da ihtiyacın karşılanmasında kullanılacak olan araçlar sadece birer araçtır ve bizim uzmanlığımız hangi aracın ne zaman kullanılacağını bilmekle başlar. Pazarlama araştırması yapılırken sık sık gündeme gelen “kalitatif” ve “kantitatif” ya da “modelli” ve “modelsiz, müşteriye özgü araştırma” gibi ayrımlara inanmıyoruz.

Sia Insight olarak biz, müşterilerimize sadece “ne yapmaları gerektiği”ni değil aynı zamanda bunu “nasıl yapmaları gerektiği” konusunda yön çiziyoruz. Bir başka deyişle farklılığımız, pazarlama araştırması ile danışmanlığı birbirine entegre etme yaklaşımımızdadır. Bu yaklaşım ile hedefimiz, mevcut durumun resmini çekmekle kalmayıp aynı zamanda geleceğe yönelik uygulanabilir öngörüler geliştirmektir.

Danışmanlık alanındaki bir diğer hizmetimiz de arzu eden şirketlerin “pazarlama araştırması departmanı” görevini üstlenmek ve şirketlerin araştırma programlarının gerçekleştirilmesini sanki o şirketin bir birimiymiş gibi sağlamaktır.  


 
Sia Insight bugün 302 markaya hizmet veriyor.
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır. Sia Insight